Meyve Suyunun Yetişkin ve Yaşlılarda Beyin Fonksiyonlarına Olumlu Etkileri

Meyve Suyunun Yetişkin ve Yaşlılarda Beyin Fonksiyonlarına Olumlu Etkileri

İngiltere’nin Reading ve East Anglia Üniversiteler’inde yürütülen bilimsel çalışmalar, meyve suyu tüketiminin yetişkin ve yaşlılarda bilişsel zayıflama riskinin azaltılmasında yarar sağlayabileceğine işaret ediyor.

Dünya genelinde yaşanan nüfus yaşlanması, demans (bunama) hastalığında artışa da neden oluyor; bu hastalığın teşhisi konulan kişi sayısı, yaklaşık 20 yılda bir iki katına çıkıyor. Bilim insanları, beslenme alışkanlıklarının bilişsel zayıflamaya yol açabilen rahatsızlık risklerinin önlenmesine yarar sağlayabileceği yönünde görüş bildiriyor. Omega 3 yağ asitleri ve B vitamininin yanı sıra, portakal gibi meyvelerin sularında bulunan flavanoidler, beyin biyolojisine ve fonksiyonlarına olumlu etki ediyor.

Dr. David Vauzour liderliğinde, Reading ve East Anglia Üniversiteler’inde yürütülen bilimsel çalışmalar, düzenli meyve suyu tüketiminin yetişkin ve yaşlılarda bilişsel zayıflama riskinin azaltılmasında yarar sağlayabileceğine işaret ediyor.

Bilimsel çalışmalarda meyve suyunun beyin fonksiyonlarına olumlu etkisi gözlemlendi

Yaşları 30 ile 65 arasında değişen 24 bireyi kapsayan bir bilimsel çalışmada, iki gruba ayrılan deney katılımcılarından bir kısmına günde 240 ml yüzde 100 portakal suyu, ikinci gruba ise, aynı miktarda şeker içeren fonksiyonsuz bir içecek verildi. Yüzde 100 portakal suyunun, hesperidin ve naringin gibi flavanonlar için zengin bir kaynak olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Söz konusu çalışmada, yüzde 100 meyve suyu tüketen grubun, kontrol grubuna oranla, tüketimden sonraki iki saat içerisinde genel bilişsel fonksiyonlarda, altı saat içerisinde de ussal uyanıklık açısından kayda değer oranda daha yüksek performans gösterdiği görüldü.

Benzer nitelikteki bir diğer çalışmada ise, yaşları 60 ile 81 arasında değişen 37 sağlıklı birey iki gruba ayrıldı. Sekiz haftalık bir süre boyunca, birinci grup günde 250 ml yüzde 100 portakal suyu tüketirken; kontrol grubu da aynı miktarda fonksiyonsuz içecek tüketti. Araştırma sonunda, yüzde 100 meyve suyu tüketen grupta, kontrol grubuna oranla, bilişsel fonksiyonlarında iki kata varan oranda iyileşme, yönetsel fonksiyonlar da ise kayda değer artış görüldü.

Araştırmalar, bu faydalara etki eden en az dört farklı mekanizmaya işaret ediyor. Bu mekanizmalar, hücre sinyallerinde iyileşme, beyne daha iyi kan sevkiyatı, daha iyi sinaptik fonksiyon ve daha düşük enflamasyon seviyesi olarak sıralanıyor.

 

Yüzde 100 portakal suyunda bulunan flavanoidlerin sindirim sırasında parçalanmasıyla açığa çıkan metabolitler, özellikle beynin hafıza merkezi hippocampus ve bilgilerin algılanıp tanımlanmasını sağlayan korteks bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu metabolitler, beyin içerisinde sinyal iletim yollarına olumlu etki yapıyor. Öte yandan laboratuvar çalışmaları, hesperetinin oksidatif stres kaynaklı sinir hasarlarına karşı korumada ve hücre ölümlerinin engellenmesinde etkili olduğunu teyit ediyor.

Yüzde 100 portakal suyunda bulunan bir diğer flavanon olan naringenin ise, beyni çevreleyen ve koruyan mikrogliyal hücrelerde enflamasyon kaynaklı hasarların engellenmesini sağlıyor.

Diğer taraftan EMAR taramaları, flavanoidler açısından zengin yüzde 100 portakal suyu tüketiminin, beyindeki kan damarların açılmasını sağlayarak, bilişsel zayıflama açısından risk oluşturan tansiyonu azaltabildiğini de gösteriyor.

 

© 2016 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği | Tüm Hakları Saklıdır