Genel Bilgiler

Amaç

Bu yönergenin amacı, Meyed tarafından bilimsel araştırmalara verilecek destek için kuralların belirlenmesidir.

Araştırma Konusu

Araştırma konusu; meyve suyunun kimyasal bileşimi, besin değeri, koruma yöntemi, kalite kontrolü, ekonomisi ve pazarlanması ile ilişkili olmalıdır.Üniversitelerde yüksek lisans veya doktora tezi olarak verilen araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik verilir.

Başvuru Koşulları

Destek başvuruları doğrudan MEYED’ e yazılı olarak yapılır ve başvuru dilekçesine araştırma projesi eklenir. Araştırma projesinde konunun önemi, materyal ve yöntem, zaman planı, talep edilen toplam destek miktarı ve gerekçesi tanımlanır. Proje yürütücüsü ve varsa yardımcı araştırıcıların özgeçmişi ve yayın listesi de projeye eklenir. Meyed yönetim kurulu her yıl öncelikle destekleyeceği konuları ve maksimum destek miktarını belirler ve gerektiğinde kamuoyu ve ilgili kuruluşlar nezdinde açıklar.

Değerlendirme

Proje önerisi hakkında konu ile ilgili en az bir uzmandan yazılı görüş alınır. Uzmandan özellikle araştırmanın orijinal olup olmadığı, bilim ve uygulamaya katkısı ve talep edilen desteğin gerçekçi olup olmadığı hakkındaki görüşlerini belirtmesi istenir. Üniversitelerce tez konusu olarak kabul edilen araştırma projeleri hakkında ayrıca uzman görüşü alınmaz. Projenin desteklenip desteklenmeyeceği ve verilecek destek miktarı Meyed yönetim kurulunca belirlenir.

Sözleşme

Tez yürütücüsü ile Meyed arasında tarafların yükümlülüklerini tanımlayan bir sözleşme imzalanır ve projeden yapılacak yayınlarda MEYED’ in desteğinin belirtilmesi öngörülür.

Uygulama

Bu yönerge MEYED yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yürürlük

Bu yönerge MEYED yönetim kurulu tarafından onaylandığı 17.06.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Başvuru Formu

© 2016 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği | Tüm Hakları Saklıdır